DSC_0045

 

Obiectivele specifice ale proiectului
sunt:

  • Valorificarea resurselor naturale existente în cadrul parcului Tei în scop turistic;
  • Diversificarea serviciilor turistice oferite de sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Crearea unei structuri de agrement turistic în sectorul 2 al Municipiului Bucureşti în scopul creşterii numărului turiştilor și a duratei sejurului la nivelul localităţii.

Indicatorii de rezultat corespunzători obiectivului specific al proiectului sunt următorii:

  • Crearea unei structuri de agrement turistic prin amplasarea în actualul parc Tei a 7 echipamente de distracţii, respectiv: roller-coaster, casa groazei, roata mare, lanţuri, roata mică, carusel și maşinuţe electrice și prin amenajarea a 3 locuri de joacă pentru copii (1 spaţiu de joaca gonflabile si 2 locuri de joacă reamplasate);
  • Crearea a 40 locuri de muncă directe permanente, într-un an de la finalizarea proiectului;
  • Creşterea numărului de sosiri în Municipiul Bucuresti în primii 5 ani de la finalizarea proiectului în varianta cu proiect față de cea fără proiect cu 12,38, de la 6.545.419 turiști preconizați a sosi în Municipiul Bucuresti în perioada 2015-2019 în varianta fără proiect, la 7.355.651 turiști preconizați a sosi în Municipiul București în aceeași perioadă în varianta cu proiect. Se estimeaza un număr de turiști care vor vizita parcul de circa 810.232 în primii cinci ani de la finalizare.
  • Creșterea numărului de înnoptări în Municipiul Bucuresti în primii 5 ani de la finalizarea proiectului în varianta cu proiect față de varianta fără proiect cu 57,29%, de la 10.939.679 înnoptari preconizate în Municipiul Bucuresti pentru toți turiștii care vor vizita orasul în perioada 2015-2020 în varianta fără proiect, la 17.207.565 înnoptari preconizate în Municipiul București pentru toți turiștii care vor vizita orasul în aceeași perioadă în varianta cu proiect. Având în vedere că pentru cei 810.232 turiști estimați a vizita parcul s-a luat în calcul 1 noapte petrecută în Municipiul București, rezultă o creștere a numărului de înnoptări cu 810.232 nopți în primii 5 ani de la finalizarea proiectului.

 

Locația de implementare a proiectului
este în România, Regiunea București – Ilfov, Municipiul București, Sectorul 2.

Sectorul 2 este situat în partea
de nord-est a orașului București
,
desfășurându-se pe o suprafață de 32km2, cu o populație de 360.000 locuitori.

 

În cadrul proiectului s-a creat o structură de agrement turistic prin amplasarea în parcul Tei a 7 echipamente de distracţii, respectiv: roller-coaster, casa groazei, roata mare, lanţuri, roata mică, carusel și maşinuţe electrice și s-au amenajat 3 locuri de joacă pentru copii (1 spaţiu de joacă gonflabil și 2 locuri de joacă reamplasate). Totodată s-a amenjat o suprafaţă naturală de aproximativ 74,90 ha aferentă parcului Tei în scop turistic.

 

Tematica parcului este “Tărâmul fermecat”.
Aceasta împumută din folclorul românesc personaje, locuri, întâmplări și elemente tematice care compun o lume de basm ce propune elemente familiare atât pentru copii, cât și pentru adulți, aceștia din urmă având ocazia sa-și amintească de vremea copilăriei.

 

Parcul este împărțit în 3 zone mari
de către cele două alei principale ale parcului, fiecare cu un traseu omonim.
Acestea sunt:

  • Padurea de argint;
  • Pădurea de aramă;
  • Tărâmul lui Verde-mpărat;

Aceste zone, la rândul lor, sunt traversate de alei care le împart la rândul lor în subzone cu indicative specifice lumii basmelor.


 

Zona 1 – Pădurea de argint

“Pădurea de argint” este situată în dreptul accesului principal în parc, în Bd. Lacul Tei. În cadrul acestei zone, aleile din jurul fântânilor împreună cu amenajarea straturilor de tufe și flori primesc apelativul “Gradina ursului”. Numele aleilor și ale zonelor din parc vor fi vizibile pe panouri informative (mobilier urban – stâlp metallic și panou) ce vor fi amplasate în lungul aleilor principale. Tot pe panouri de acest fel sunt amplasate extrase din povești care să conțină referirea din titlu.

Traseul aferent acestei zone se numește “Plimbare prin Pădurea de argint” și se desfășură pe aleile amenajate în acestă zonă, fiind marcată prin panouri tematice amplasate în jurul aleilor.

 


 

Zona 2 – Pădurea de aramă

Această zonă este situată în dreptul capătului liniei de tramvai, în dreapta intrării principale, spre intersecție. Traseul care poate fi parcurs aici se numește “Surprize în Pădurea de aramă” și oferă acces la două dintre obiective, lanțuri și carusel, precum și la două locuri de joacă pentru copii, în centru aflându-se o zonă cu flori și o fântână arteziană.

Echipamentul “lanțuri” se numește “Hora Ielelor” și este tratat cu panouri decorative care să ilustreze aceste ființe din folclorul românesc.

Caruselul numit “Herghelia Ilenei Cosânzâne” și va fi decorat astfel încât să sugereze caii năzdrăvani din basmele românilor, mâncători de jăratec, iar panoul informative conține un extras din basmele cu aceste personaje (ex. Ileana Cosânzeana, Tinerețe fără bătrânețe).

Zona central delimitată de aleile circulare poartă denumirea de “Gradina Sfintei Vineri”.

 Zona 3 – Tărâmul lui Verde-mpărat

Zonă 3 este situată în lungul lacului în dreptul aleii de halaj și cuprinde o zonă în pantă ce coboară către lacul Tei.

În acestă zonă sunt situate două echipamente mari: “roata mare” și “casa goazei”.

Roata mare se numește “Pasărea măiastră”, făcând referire la basmul “Prâslea cel voinic și merele de aur”.

“Casa goazei” are ca temă “Tărâmul celălalt”, atât în ceea ce privește decorația cât și traseul efectiv interior construcției.

 

La granița dintre zona 2 și zona 3 se află încă două echipamente. Unul este “Roata mică” care are ca temă “Merele de aur”, din basmul “Prâslea cel voinic și merele de aur”, similar cu roata mare. Cel de-al doilea echipament “Mașinuțele”, are ca temă “Făt Frumos și tărâmul fermecat”  și conține panouri tematice perimetrale care surprind vitejiile feților frumoși din basme. În plus, mașinuțele sunt inscripționate și decorate diferit, astfel încât să devină personaje: balaurul, zmeul, gheonoaia, uriașul, stima apelor, căpcăunul, striga, precum și Făt Frumos și Ileana Cosânzeana.