Detalii proiect

Titlul proiectului
Parc de Agrement Tei – Plumbuita
Cod SMIS 18397

 

 

Editorul materialului
PRIMĂRIA SECTORULUI 2 BUCUREŞTI

Investiția a fost realizată în cadrul proiectului „Parc de agrement Tei – Plumbuita” (cod SMIS 18397) finanțat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, domeniul major de intervenție „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice”.

 

Inițiatorul și beneficiarul proiectului este Primăria Sectorului 2, valoarea totală a contractului de finanțare este de 64.573.075 lei, din care 18.022.599 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 1.524.688 lei contribuția Guvernului României și 45.025.788 lei contribuția Sectorului 2 al Capitalei.

 

Prin crearea acestei structuri de agrement turistic, proiectul conduce la punerea în valoare a resurselor naturale existente în cadrul Parcului Tei în scop turistic, precum și la diversificarea serviciilor turistice oferite de Sectorul 2 al Municipiului București.